Kursonan pa Negoshi

Kon?


FORMA ta un sentro di studio di edukashon pa adulto. FORMA tin komo meta pa brinda un oportunidat di edukashon, formashon i enseñansa na komunidat di Boneiru, ku e fin pa desaroyo i kresementu personal.

Kiko?


E eksperensia amplio ku FORMA tin riba e tereno di kurso i estudio akí, tin komo resultado un suministro grandi na servisio. Banda di esaki FORMA ta traha ku un tim di dosentenan kalifiká. FORMA ta buska i uza materialnan resiente i ta adaptá kontenido di e kurso segun nesesidat di e kliente.

Ki dia?


FORMA ta desaroyá un trayekto di estudio spesial pa organisashonnan basá riba e nesesidat di kresementu den e organisashon. E trayektonan ta dirigí riba profeshonalismo di trahadónan Kada kurso ta ofresé un sertifikado di partisipashon. FORMA ta intermediá tambe na èksamen i entregá diplomanan ku Asosiashonnan internashonal ta otorgá.

Unda?


FORMA tin mas lokalidat pa kurso disponibel na Kaya L.D. Gerharts 15. Tambe tin posibilidat pa ofresé kurso na lokalidat di e kliente. FORMA ta traha ku gruponan chikí di 15 persona máksimo.

Ken?


Den konsulta ku e kliente, FORMA ta stipulá un fecha inisial i durashon di e kurso.

FORMA ta pensa ku hopi plaser pa mara desaroyo di e organisashon na e diferente trayektonan die studio disponibel. Asina e estudionan ta sòru pa duna un aporte konkreto na desaroyo di e organisashon. Bo ta interesá den mas informashon? Tene kontakto ku señora Ircelyn Kocks, Koordinadó di Kursonan na FORMA.