Vakdocent MBO Entree (BBL): Assistent plant en (groene) leefomgeving (0,1 FTE)

Fundashon FORMA is een stichting voor volwasseneneducatie op Bonaire. FORMA bestaat uit vier afdelingen. Wegens uitbreiding is FORMA op zoek naar een vakbekwame en enthousiaste docent voor de afdeling MBO.

Vakdocent MBO Entree (BBL):

Assistent plant en (groene) leefomgeving (0,1 FTE)

De assistent plant of (groene) leefomgeving werkt in de primaire sector op een arbeidsintensief bedrijf in de teelt van gewassen of bij een hoveniersbedrijf of in de groenvoorziening, het bos- en natuurbeheer, bij bedrijven voor land, water en milieutechniek of binnen een (groentechnisch) recreatiebedrijf. De instructietaal en het materiaal van het onderwijs van FORMA is in het Papiaments. FORMA richt zich op (jong) volwassenen zonder startkwalificatie. Studenten volgen traject op maat, met als einddoel een succesvolle plaatsing op de arbeidsmarkt of een gemotiveerde voortzetting van de schoolcarrière.

Algemene omschrijving beroep:

U bent de professional die (jong) volwassenen op enthousiaste en activerende wijze begeleidt in het competentie gericht leren om hun eigen talenten en interesses te ontdekken en te ontwikkelen. U werkt in groepsverband en begeleidt de groepsprocessen en individuele processen van de deelnemers. U gebruikt actuele beroepssituaties als leerstof en als leermomenten voor de deelnemers. Aan de hand leerbehoefte van de studenten en de te behalen competenties geeft u invulling aan praktijkgerichte lessen en activiteiten

Taken:

· Het ontwikkelen van aantrekkelijk lesmateriaal en lesopdrachten binnen het vakgebied

· Het voorbereiden en uitvoeren van activerende praktijkgerichte lessen opgesteld aan de hand van de werkprocessen uit het kwalificatiedossier Entree

· Het invullen van (gedifferentieerde) lessen en activiteiten direct gelinkt aan het toekomstige beroep van de student

· Het begeleiden van jongeren in het uitstippelen van hun eigen leerroute en dit vastleggen in het IHP

· Het formuleren van criteria en maken van opdrachten op basis waarvan werkprocessen en competenties beoordeeld kunnen worden.

· Het leiden en begeleiden van cursisten zodat het onderwijs/leerproces optimaal verloopt

· Deelnemen aan teamoverleg

Functie vereisten:

· U hebt minimaal een tweedegraads onderwijsbevoegdheid

· U hebt aantoonbare kennis van en affiniteit met het vakgebied Bouwen, wonen en onderhoud

· U beheerst het Papiamento vloeiend in woord en geschrift;

· U kunt verschillende activerende didactische werkvormen hanteren: instructie, opdrachten, gesprek, beroepssimulatie, spel etc.

· U hebt bij voorkeur ervaring met competentie gericht leren

· U hebt affiniteit met de doelgroep 18 t/m 24 en 25+ jarigen zonder opleiding

· U hebt kennis van leerproblemen en gedragsproblemen

· U bent vaardig in het opstellen van rapportages

· U hebt kennis van werken met computer

· U bent in het bezit van eigen vervoer

Beschrijf in uw sollicitatiebrief uw motivatie en onderwijsvisie. U kunt uw sollicitatiebrief met CV vóór 1 december 2016 richten aan Fundashon FORMA, t.a.v. Mevr. Inge Berben, directeur,

Kaya L.D. Gerharts 15, Bonaire. Of via e-mail: info@fundashonforma.com

Mocht u vragen hebben over deze functie dan kunt u contact opnemen met FORMA, Tel: 717-6949