Trajekto Oportunidat Hoben

De algemene doelen van de Sociale Kanstrajecten Jongeren

De wet biedt jongeren in de leeftijd van 18 – 24 jaar de gelegenheid deel te laten nemen aan vormings-, educatie- en opleidingstrajecten (maximaal 24 maanden).

Met als doel:

 • het behalen van een kwalificatie voor de lokale arbeidsmarkt (diploma MBO1) en of;
 • toe leiden tot een vaste baan of vervolgopleiding;
 • het behouden van een baan en het afronden van een vervolgopleiding.

Voor deelnemers waar geen van het bovengenoemde haalbaar is, wordt een traject op maat geboden met als doelstelling de zelfstandigheid te vergroten en te komen tot een leerwerktraject.

FORMA Básiko

FORMA Básiko is een programma van 6 maanden waarin motivatie wordt gestimuleerd, omgangsvormen worden aangeleerd en het structureren van de dag staat centraal. Als rode draad door het hele programma staan zelfredzaamheid en uitbreiding van de al aanwezige competenties met als doel om een studierichting op MBO niveau 1 te vervolgen of om een plek op de arbeidsmarkt te bemachtigen, c.q. behouden.

Het programma bestaat uit het oefenen van:

 • Sociale competenties;
 • Basis zelfredzaamheid (lezen, schrijven, klokkijken, rekenen, omgaan met geld);
 • Oriëntatie op werk en studie;
 • Presentatie en uitdrukkingsvaardigheden;

Leren reflecteren wordt in POP-gesprekken (persoonlijke ontwikkeling gesprekken) geleerd en door middel van het aanleggen en bijhouden van een portfolio. In het portfolio wordt het bewijs van leeractiviteiten bijgehouden; dit kunnen reflectie of werkverslagen zijn maar ook uitslagen van proefwerken e.d.

Gedurende het traject werken de deelnemers aan de volgende kerntaken:

 • Benoemt zijn eigen ontwikkeling en gebruikt middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken.
 • Functioneert als kritisch consument.
 • Deelnemen in allerlei sociale verbanden en respectvol gebruiken van de openbare ruimte.
 • Zorgt voor eigen gezondheid.

Het cursustraject wordt afgesloten met een eindpresentatie. De cursist krijgt de gelegenheid om op een door hem/haar gewenste creatieve vorm uiting te geven aan een thema of gebeurtenis die tijdens het voortraject voor zijn/haar ontwikkeling van belang is geweest.